ANGAJAMENTUL ROMTEHNOCHIM FATA DE MEDIU

Conducerea S.C. “ROMTEHNOCHIM” SRL considera protectia mediului inconjurator o prioritate si, in consecinta, cauta prin toate mijloacele minimizarea impactului activitatilor firmei asupra mediului.

In acest sens, angajamentul nostru este sa:

  • Prevenim poluarea atat prin utilizarea celor mai bune tehnici si tehnologii disponibile, cat si prin adoptarea si implementarea tehnologiilor si echipamentelor cu impact redus asupra mediului;
  • Asiguram conformarea cu legislatia de mediu aplicabila considerand ca aceasta este un minim standard de actiune in raport cu protectia mediului;
  • Identificam toate aspectele semnificative de mediu si sa actionam pentru a minimiza impactul acestora;
  • Stabilim obiective care vor conduce la reducerea poluarii si imbunatatirea performantelor privind protectia mediului si sa monitorizam realizarea acestor obiective, pe termen mediu si lung;
  • Asiguram constientizarea si implicarea angajatilor S.C. “ROMTEHNOCHIM” SRL pentru realizarea politicii si obiectivelor privind protectia mediului;
  • Dezvoltam si sa implementam programe de minimizare a consumurilor de resurse;
  • Dezvoltam si sa implementam programe de colectare, reutilizare si reciclare ale deseurilor;
  • Asiguram transparenta si informarea publica asupra politicii si actiunilor S.C. “ROMTEHNOCHIM” SRL in domeniul protectiei mediului.

Ne afirmam inca o data angajamentul ferm pentru prevenirea poluarii si protejarea mediului, care trebuie ocrotit si utilizat conform obiectivului prioritar al omenirii, de dezvoltare durabila.

Solicita Informatii